LOADING

Type to search

Kosultacije povodom globalnog foruma za izbeglice

Vesti

Kosultacije povodom globalnog foruma za izbeglice

Share

Beogradski centar za ljudska prava i kancelarija Visokog komesarijata UN za izbeglice u Beogradu organizovali su konsultacije civilnog sektora 18. juna 2019.godine u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu povodom Globalnog foruma za izbeglice koji će se održati u decembru 2019. Godine u Ženevi. Globalni forum za izbeglice predviđen je Globalnim sporazumom za izbeglice i zamišljen je kao mehanizam za primenu ovog dokumenta. Forum će biti jedinstvena prilika za svaku državu da predstavi primere dobre prakse, posebno u pogledu uključivanja izbeglica u društvo.

Takođe, ovaj skup je šansa da države pred potencijalnim donatorima predstave svoje potrebe za daljim unapređenjem položaja izbeglica i njihovu integraciju. Tim povodom, a u okviru nedelje obeležavanja Svetskog dana izbeglica organizovali smo sastanak sa organizacijama civilnog društva koje se bave temom izbeglica i migranata ili drugim ranjivim kategorijama kako bismo prodiskutovali o primerima iz prakse koji mogu biti predloženi kao naš doprinos predstavljanju pozicije Srbije na Globalnom forumu za izbeglice.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *