LOADING

Type to search

O nama

Kuća ljudskih prava i demokratije je mreža organizacija civilnog društva koje su se okupile da  kroz međusobnu saradnju i zajedničke aktivnosti utiču na stanje u oblasti ljudskih prava.

Kuća postoji od novembra 2011. godine, a organizacije osnivači su: Građanske inicijative, Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava, Helsinški odbor za ljudska prava i Centar za praktičnu politiku.

 Aktivnosti Kuće ljudskih prava su: edukacija o ljudskim pravima, praćenje rada institucija, davanje preporuka i predloga praktičnih rešenja, zagovaranje implementacije zakona i kao i kontinuirano praćenje društvenih dešavanje i reagovanje na kršenje ljudskih prava. Njen rad je organizovan oko tri ključne oblasti: ljudska prava, tranziciona pravda i vladavina prava.

Cilj Kuće je da se kroz saradnju domaćih i međunarodnih  organizacija civilnog društva i institucija sveobuhvatnije i konzistentnije deluje u oblasti ljudskih prava i time doprinese  demokratizaciji društva.

Kuća ljudskih prava i demokratije je smeštena u samom centru Beograda u prostoru koji joj je grad dodelio na korišćenje. Kneza Miloša 4 je adresa na kojoj se odvija niz aktivnosti poput debata o aktuelnim pitanjima u vezi sa ljudskim pravima, predstavljanje relevantnih publikacija, a od decembra 2012. se tu nalazi i specijalizovana biblioteka.