LOADING

Type to search

Održan trening o terenskom radu sa NEET mladima

Vesti

Održan trening o terenskom radu sa NEET mladima

Share

Beogradski centar za ljudska prava – BCHR u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, kao i partnerima Krovnom organizacijom mladih Srbije i organizacijom Empirija otpočela je sa realizacijom projekta „NAŠA ZAJEDNICA, NAŠA BUDUĆNOST – Veća saradnja i zapošljavanje mladih“.

Ovaj dvogodišnji projekat fokusiran je na društvene inovacije u oblasti zapošljavanja, naglašavajući međusektorsku saradnju kao ključ uspeha u obezbeđivanju održivih rešenja za potrebe mladih.  Naš prvi i izuzetno važan proces u okviru ovog projekta jeste okupljanje aktera iz civilnog sektora, koji će u nastavku projekta biti nosioci aktivnosti direktog rada sa mladima.

DSC_0206

Prvi trening veština pod nazivom “Terenski rad sa NEET mladima” održan je u Vrnjačkoj Banji u periodu od 25. do 28. jula 2019. i okupio je po tri organizacije iz 5 regiona Srbije:

Iz Vojvodine: 

 1. Sinhro, Pančevo
 2. BalkanIDEA Novi Sad
 3. Centar za omladinski rad, Novi Sad

Iz zapadne Srbije:

 1. Forum civilne akcije – FORCA, Požega
 2. Udruženje građana ISKRA, Loznica
 3. Udruženje građana TIM sistem, Prijepolje

Iz istočne Srbije:

 1. Omladina JAZAS-a Požarevac
 2. Timočki omladinski centar – TOC, Zaječar
 3. Asocijacija za razvoj opštine Bor

Iz južne Srbije:

 1. AzBuki, Niš
 2. Udruženje građana OKULAR, Ćićevac
 3. Otvoreni klub Niš

Iz Beograda:

 1. CEPORA, Beograd
 2. Fondacija za mlade Obrenovac
 3. Beogradski centar za ljudska prava – BCHR

DSC_0040

Grupu od 30 omladinskih radnika/ca predvodile su trenerkinje sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti omladinskog rada i omladinske politike – Danijela Radić i Marijana Jović.

Trening je obradio temu dugoročnog i razvojnog rada sa NEET mladima kroz outreach i detachet tehnike terenskog omladinskog rada. Učesnici su bili podstaknuti da dele svoja iskustva iz praktičnog rada sa mladima, kako bi povezivali svoj svakodnevni pristup rada sa novim tehnikama koje trening obrađuje.

Pored mapiranja NEET mladih u lokalnoj zajednici, kao i mapiranja relevantnih aktera i interesnih grupa, omladinski radnici/ce imali su priliku da teorijska znanja i metodologiju praktično primene u zajedničkim sesijama i radioničarskim zadacima. Ceo proces učenja obogatile su grupne i lične refleksije koje su odgovorile na etičke i profesionalne dileme i izazove u radu sa NEET mladima.

Jelena Stojanović, izvršna direktorka Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada NAPOR i Nevena Nikolić, menadžerka projekta Beogradskog centra za ljudska prava najavile su da je sledeća aktivnost Trening jačanja kapaciteta predstavnika/ca lokalnih institucija centara za socijalni rad, filijala nacionalne službe za zapošljavanje i zaposlenih u lokalnim samoupravama, a kako bi im približili važnost međusektorske saradnje na lokalnom nivou. Trening će se održati od 19. do 21. avgusta. Nakon toga predstoji organizovanje konferencije 19. septembra u Novom Sadu.

DSC_0363

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Beogradski centar za ljudska prava, Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i Empirija.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *