Predsednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović izjavila je da je Srbija zaslužila da dobije otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima s Evropskom unijom i ocenila da je to neverovatno dobra vest.

Ona je istakla da se EU nalazi u izuzetno specifičnom trenutku, samo nedelju dana nakon odluke Velike Britanije da izađe iz EU, a da je pronašla snage i političke volje da održi Samit sa zemljama Zapadnog Balkana. “Mislim da je politička poruka koja je poslata izuzetno značajna da je proces integracija, odno proces proširenja i dalje živ i da postoji prostor za zemlje Zapadnog Balkana i da EU neće biti završen proces sve dok se u njenim okvirima ne nađu i zemlje Zapadnog Balkana”, rekla je Joksimović.

Joksimović je istakla da se radi o “izuzetno kompleksnim poglavljima koja govore o suštinskim reformama društva, o suštinskoj reformi pravosudnog sistema, pitanjima korupcije, organizovanog kriminala, slobode govora…”.

“Dosadašnja iskustva EU govore da su ovo poglavlja upravo ona koja su najkompleksnija i samim tim kroz ranija iskustva EU je došla do zaključka da je neophodno ova poglavlja otvoriti u ranoj fazi pregovora kako bi bila otvorena i do samog kraja pregovaračkog procesa”, navela je Joksimović i dodala da su kriterijumi koji su pred Srbiju bili postavljeni u potpunosti ispunjeni.

Profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković rekao je da se pokazalo da EU ipak nije “igrala nikakvu igru protiv Srbije” i da je to sada pokazala. “Bilo bi jako loše da smo ostali na tome da kod nas postoji sumnja da li EU želi Srbiju. Ovim je jasno dokazano da je to bilo pitanje stava pojedinih zemalja i načina odlučivanja u EU, a nikako njihovog, a priori negativnog odnosa prema nama”, rekao je Visković za Pink.

On je ocenio i da je na Balkanu moguće imati “vin-vin” politku, navodeći da je Srbija dobila, ali ne na tuđi račun. Prema njegovim rečima, ima prostora za saradnju u raznim oblastima, navodeći primer privrede, kao i saradnju među mladim ljudima što bi bio put za prevazilaženje predrasuda. Visković je rekao i da je jasno da je Hrvatska rešila da oslušne signale iz Nemačke. On smatra da u odnosima između Srbije i Hrvatske, kako je istakao, postoje dva toka – postoji kooperativnost, ali i međusobno takmičenje i pokušaji da se, i sa jedne i sa druge strane, ostvari vodeća uloga.

Otvaranja poglavlja 23 i 24 za Srbiju znači da je započeo proces procene da li je naša zemlja spremna da ispuni sve ono što je zadala Akcionim planom i to govori o tome da je državna administracija uradila prilično veliki posao, izjavio je danas direktor Komiteta za ljudska prava JUKOM Milan Antonijević.

“To je prvi korak, veoma dobar za sve koji žele da vide napredak, da Srbija ima određeni plan, kada govorimo o reformi pravosuđa, o vladavini prava, o unapređenju ljudskih prava, o borbi protiv korupcije i na svemu tome će EU insistirati”, rekao je Antonijević. Otvaranje poglavlja, kako kaže, nije na “političkom terenu”, već na “terenu onoga što Srbija stvarno treba da učini”, kako bi se unapredilo stanje u tim oblastima, a to će, ističe, biti vidljivo i za građane.