LOADING

Type to search

Saopštenje Kuće ljudskih prava i demokratije povodom postupanja policije prema demonstrantima

Saopštenja

Saopštenje Kuće ljudskih prava i demokratije povodom postupanja policije prema demonstrantima

Share

Kuća ljudskih prava i demokratije najoštrije osuđuje postupanje policije u Beogradu, tokom obezbeđivanja skupova „1 od 5 miliona“, koji su održani u subotu i nedelju. Sprečavanje nastanka nereda i zaštita ljudi i imovine je osnovni zadatak policije prilikom obezbeđivanja javnih okupljanja. Nepravilna procena predvidivog bezbednosnog rizika od upada u zgradu RTS-a i odsustvo blagovremene reakcije, doprinelo je eskalaciji nasilja. Shodno tome, naknadna upotreba sile od strane policije, koju su prisutni učesnici zabeležili i objavili, može se oceniti kao nesrazmerna.

U društvu koje pretenduje da bude demokratsko, elementarano je postojanje institucionalnog dijaloga sa građanima i predstavnicima opozicije. Naknadno pozivanje na institucionalnu reakciju u odmazdi prema demonstrantima, predstavlja zloupotrebu prava za ostvarenje ciljeva vladajuće stranke.

Ostvarivanje prava na obaveštenost, kao osnovnog građanskog i političkog prava, je jasno artikulisani zahtev građana od samog početka protesta od decembra 2018. godine. Jedini odgovor javnog servisa i ostalih medija je obaveštavanje o incidentima koje je policija propustila da spreči, sa namerom da se stvori netrpeljivost između građana sa suprotstavljenim političkim stavovima, i stvori slika o nasilnom menjanju državnog uređenja. Krivični i prekršajni postupci koji su inicirani protiv učesnika, a koji se jedino predstavljaju u javnosti, i pored zahteva desetina hiljada ljudi koji mirno protestuju, doprinose ovoj slici.

Ignorisanje  potreba građana koji pozivaju na dijalog tokom tromesečnih protesta od strane države, isključivi je uzrok nasilja koje se dogodilo tokom vikenda. Pozivamo politički vrh, sve nadležne državne i nezavisne institucije i medije da zaustave dalju polarizaciju između građana i države i da omoguće osnove za demokratski dijalog.

Kuću ljudskih prava koju čine:

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
Beogradski centar za ljudska prava
Građanske inicijative
Helsinški odbor za ljudska prava
Centar za praktičnu politiku

Preuzmite Saopštenje

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *