LOADING

Type to search

SAOPŠTENJE povodom izveštaja NPM Obs o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture Srbije

Saopštenja

SAOPŠTENJE povodom izveštaja NPM Obs o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture Srbije

Share

Beogradski centar za ljudska prava skreće pažnju na izveštaj udruženja NPM Obs (Observatory of national preventive mechanisms against torture) u kojem su izneta zapažanja o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. 

Glavni nalazi iz izveštaja NPM Obs govore o tome da su, od 2017. godine, značajno umanjene mogućnosti NPM da ispuni svoj mandat. Konstatovano je da je Zaštitnik građana zabranio službenicima NPM da posećuju policijske stanice na tri meseca, oduzeo im sertifikate za pristup tajnim podacima i ograničio angažovanje spoljnih stručnjaka tokom poseta NPM.

Najveću pažnju NPM Obs posvetio je pitanju efikasnosti NPM da se bavi svojim glavnim zadatkom – prevencijom mučenja i drugih oblika zlostavljanja. Ocenjeno je da je NPM tokom poseta ustanovama više pažnje posvećivao materijalnim uslovima smeštaja lica lišenih slobode, proceduralnim neregularnostima i administrativnim pitanjima, a da se nije pozabavio indicijama da unutar tih ustanova postoje slučajevi zlostavljanja.

Smatrajući da je rad NPM Srbije koji vodi Zaštitnik građana nezadovoljavajući i da par godina unazad ne postoji trend pobošljanja, Beogradski centar za ljudska prava je aprila 2019. godine prekinuo saradnju sa Zaštitnikom građana u sprovođenju mandata NPM.

Izveštaj NPM Obs dostupan je na srpskom i engleskom jeziku.

Saopštenje u PDF formatu možete preuzeti OVDE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *