LOADING

Type to search

Trening: Ka inkuzivnim programima za mlade: potencijali i izazovi mladih iz migrantske populacije

Vesti

Trening: Ka inkuzivnim programima za mlade: potencijali i izazovi mladih iz migrantske populacije

Share

Beogradski centar za ljudska prava, uz podršku Vlade Švajcarske i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), poziva Vas da učestvujete na treningu „Ka inkluzivnim programima za mlade: potencijali i izazovi uključivanja mladih iz migrantske populacije“ koji će se održati 06. i 07. septembra u Kući ljudskih prava i demokratije, u Beogradu, Kneza Miloša 4.

Cilj treninga je unapređenje znanja pojedinaca i pojedinki koji rade sa mladima i za mlade u okviru organizacija mladih i za mlade, te drugih relevantnih organizacija i institucija za uključivanje mladih iz migrantske populacije u programe namenjene mladima.

Trening je namenjen omladinskim radnicima i radnicama, trenerima i trenericama, omladinskim liderima i liderkama, edukatorima i edukatorkama, i svima onima koji direktno rade sa mladima.

Ishodi edukativnog procesa su:

  • Učesnici i učesnice su upoznati sa kontekstom migrantskih kretanja i položajem mladih migranata i migrantkinja
  • Učesnici i učesnice prepoznaju značaj uključivanja migranata/migrantkinja u programe za mlade
  • Učesnici i učesnice su upoznati sa mogućim mehanizmima i koracima uključivanja mladih migranata/migrantkinja u programe za mlade
  • Učesnici i učesnice su podstaknuti i motivisani da koriste korisne tehnike/metode neformalnog učenja u direktnom radu sa mladim migrantima/migrantkinjama i kulturološki raznovrsnim grupama mladih
  • Učesnici i učesnice su upoznati sa glavnim principima, vrednostima i izazovima u direktnom radu sa mladim migrantima/migrantkinjama
  • Učesnici i učesnice su podstaknuti na razvoj veština potrebnih za rad sa  mladim migrantima/migrantkinjama i kulturološki raznovrsnim grupama
  • Učesnici i učesnice su ossnaženi za kreiranje programa koji uključuju mlade migrante/migrantkinje

Trening vodi Demir Mekić, sociolog, edukator, iskusni trener u polju rada sa mladima, koji od 2007. godine razvija programe za mlade. Razvio je više programa za rad sa mladima na polju interkulturalnosti i rodno zasnovanog nasilja. Od 2016. godine aktivno radi na polju socijalne inkluzije sa izbegličkom i migrantskom populacijom, kako u okviru prihvatnih centara u Srbiji, tako i van njih – i to kroz programe Beogradskog centra za ljudska prava kao što  su „The Game“, „Art of Integration, „Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji” i drugih programa. Trener je i praktičar Teatra potlačenih. Predavači/ce na treningu takođe su pravnici/ce Beogradskog centra za ljudska prava – poznavaoci izbegličkog prava, konteksta i potreba, kao i socijalni radnici sa iskustvom u radu sa marginalizovanim mladima.

Za učesnike i učesnice tokom treninga su obezbeđeni hrana i osveženje. Za učesnike i učesnice koji žive van Beograda, obezbeđen je smeštaj. Broj mesta je ograničen.

Agenda treninga nalazi se u prilogu. U slučaju bilo kakvih promena agende učesnici će biti obavešteni pre događaja.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem prijave na linku: bit.ly/prijavazatrening do 04. septembra 2019. u 11:00 časova. Primljeni kandidati i kandidatkinje biće obavešteni o učešću na treningu 04. septembra 2019, do 17:00 časova.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati na e-mail: youth@bgcentar.org.rs

Radujemo se zajedničkom radu i učenju!

Agenda 06 i 07 sept

Pozivno pismo za trening za omladinske radnike septembar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *